آلبوم موسيقى "عياران" ساخته ى آهنگساز برجسته ى ايران: استاد احمد پژمان. 

'عياران' اثرى است در سبك موسيقى ملّى ايران و براى سازهاى ايرانى. با گذشت نزديك به نيم قرن از خلقِ اين شاهكارِ عميق و جدى، همچنان اثرى نو، براى شنيدن است. عياران در سال ١٣٥٦ توسط هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستى استاد فقيد فرامرز پايور اجرا شد و در سال ١٣٩٢ توسط استاد محمدرضا فياض بازنويسى و اجرا دوباره شد. اين روايت زيبا، تنها در يك روز، سه شنبه ٤شهريور ١٣٩٣، در تالار رودكى، به صورت همنوازى، اجراى زنده و ضبط شد. 

شريف لطفى:

"عيارانِ احمدپژمان براى سازهاى ايرانى مى تواند مرجعى باشد براى آهنگسازان كشور ما، جهت وقوف برچگونگى به كارگيرى سازها در توانايى ها و قابليت هاى اجرايى جداگانه ى آن ها و همچنين صدادهى مطلوب آن ها به صورت هم زمان".

هوشنگ كامكار: 

"در اين اثر تدابيرى مثل ملودى ها و ريتم هاى كنترپوانتيك، اُستيناتوها، ايميتاسيون هاى فراوان، پُليفونى مناسب با ملودى ها و مدلاسيون هاى منطقى و سريع و نيز تاكيد بسيار زياد بر ريتم هاى متنوع و پيچيده و گاهى پُلى ريتميك به كاربرده شده اند. اين تدابير در آن زمان براى اولين بار در موسيقى ملّى ايران مورد استفاده قرار گرفتند كه تا به امروز در آثار برخى آهنگسازان و گروه هاى موسيقى تداوم يافته است.

گروه درنگ آلبوم "عیاران" 

آهنگساز: استاد احمد پژمان، بازنویسی و رهبری اجرا: استاد محمدرضا فیاض

عکاس و گرافیست: علی بوستان