همکاری با گروه نیستان 1386-1389

26-27 مهر 1386 تهران، فرهنگ سرای نیاوران

26 اردیبهشت 1388، ابوذبی، فستیوال صداهای عربی

آهنگساز و سرپرست: کوروش متین