دستور کمانچه، کتاب آموزش مقدماتی کمانچه، انتشارات ماهور 1395

این کتاب با تمرکز بر آموزش ابتدایی ساز کمانچه به نوآموزان نوشته شده و عمده روش های آموزشی کتاب نیز در این چارچوب است. بنابر مطالعات و تجربیات گسترده، تلفیق آواز و حرکت، از کارآمدترین شیوه ها برای آموزش موسیقی است بر این اساس نگارنده از تلفیق این دو در کتاب بهره برده است.

با توجه به انعطاف پذیری کار عملی در تدریس، نگارنده نیز تجربیات خود را با عنوان "یک تجربه" در این کتاب آورده است.

 

درس 83 كتاب دستور كمانچه:

 

درس دوم كتاب دستور كمانچه:

 آشنايى با نقاط اتصال دست با دسته ى ساز

درس ٤٨ كتاب دستور كمانچه

به  نام  جهان  داور  دادگر    
كزو گشت پيدا به گيتى هنر

به مناسبت روز بزرگداشتِ استادِ سخن، حكيم ابوالقاسم فردوسى

با كمانچه بيشتر آشنا شويم:
درس ٤٨ كتاب دستور كمانچه؛ روايت داستانى از شاهكارِ ادبِ پارسى، شاهنامه ى فردوسى مى باشد. متن و موسيقى نوشته ى من است كه براساس ابياتى از شاهنامه تصنيف شده است. هدف از اين درس در ابتدا آموزش يك الگوى ريتم ساده و پس از آن آشنايى با تلفيق شعر و موسيقى و نحوه ى ساختن موسيقى با كوچكترين و ساده ترين مواد موسيقايى هست. در اين درس هنرجويان، همراهى و نوشتن موسيقى براى يك داستان يا تصويرى كه مشاهده مى كنند را مى آموزند.

از هنرمندان عزيز: خانم ها ايراندخت فاطمه غلامى، پروانه رهروان و جناب آقاى محمدباقر زينالى بابت كمك هايشان بسيار سپاسگزارم.

مقاله رقص کُردی و موسیقی آن

گزارشی از نُه رقص منطقه ی سنندج، فصنامه ی موسیقی ماهور، سال نوزدهم، شماره ی 73 پاییز 1395

 

 

فصل نامه های علمی و پژوهشی

دبیرتحریریه بخش موسیقی فصلنامه علمی پژوهشی نقطه سال 1381

نابغه ای فرشته یا فرزند ابلیس، فصلنامه علمی پژوهشی هنر، سال دوم، شماره دوم 1381 ص 12

موسیقی و مدرنیته، فصلنامه علمی پژوهشی هنر، سال دوم، شماره دوم 1381 ص 14