کنسرت گروه خورشید

خرداد 1385چین، اجلاس سران شانگهای

 آهنگساز و سرپرست: مجید درخشانی، خواننده: محمد معتمدی

 

کنسرت گروه خورشید


 

گروه خورشید سال 1384

کنسرت تالار وحدت، آهنگساز و سرپرست: مجید درخشانی، خواننده: علیرضا قربانی