کوارتت زهی چهارگان

26 و 27 اردیبهشت 1392 تالار رودکی، کنسرت موسیقی معاصر، اجرای آثاری از کارن کیهانی.

همکاری در آلبوم همان یک شرار و دیگر هیچ، آهنگساز: کارن کیهانی.

 

 

3-4   آبان 1391 تهران، تالار رودکی

 

 

همکاری با کوارتت زهی چهارگان از سال 1386

14-15 آبان 1390 تهران، تالارجلیل شهناز خانه ی هنرمندان ایران